Værdigrundlag

Lindevangs værdigrundlag tager udgangspunkt i Tønder Kommunes værdigrundlag.

Beboere:

Værdier

 • respekt
 • værdighed
 • empati
 • hygge og fællesskab

Det betyder at beboeren

 • oplever tryghed i hjemlige omgivelser
 • oplever at blive mødt med venlighed og værdighed
 • oplever spontanitet og variation i dagligdagen
 • bliver mødt med faglighed og forståelse

Personalet:

Værdier

 • behandle andre som du gerne selv vil behandles
 • dialog og samarbejde
 • fællesskab og trivsel
 • engagement og ansvarsfølelse
 • loyalitet

Det betyder at

 • vi ser muligheder frem for begrænsninger
 • vi tør prøve nye tiltag for eksempel Eden
 • vi er aktive og deltager i møder og arbejdsgrupper
 • vi afsætter ressourcer til uddannelse og udvikling
 • vi giver plads til talent og kreativitet
 • vi har fokus på husets behov for udvikling i kontaktudvalg og ledelse

Pårørende:

Værdier

 • imødekommenhed
 • gensidig respekt
 • kommunikation
 • faglighed

Det betyder at pårørende

 • oplever det gode samarbejde på tværs af faggrupperne
 • bliver informeret og medinddraget i dagligdagen
 • møder fagligt kvalificeret personale
 • bliver mødt med faglighed og forståelse

Udviklling:

Værdier

 • fremme i sandalerne
 • medansvar
 • medindflydelse
 • anerkendende arbejdsmiljø
 • synlig og visionær ledelse

Det betyder at

 • vi viser hinanden respekt og anerkendelse
 • vi accepterer hinandens forskelligheder og ser dette som en styrke
 • vi lægger vægt på fællesskab, individuelle ønsker og behov
 • vi fremmer sundhed og trivsel og lægger vægt på engagement og ansvar
 • vi er loyale overfor hinanden og vores arbejdsplads