Vennekredsen

Vennekredsen består af:

Ingrid Nissen Tlf.: 74 74 54 47
Else Dalgaard  Tlf.: 53 27 62 40
Jytte Jensen                   Tlf.: 88 96 90 59
Annemi Nicol                 Tlf.: 74 74 47 44
Merete Sørensen    Tlf.: 74 74 42 81
Solvej Johansen            Tlf.: 74 74 50 68
Caroline Dam-Jensen       Tlf.: 23 24 75 88
Jytte Jønsson                Tlf.: 74 83 51 66
Grethe Jessen               Tlf.: 74 77 51 05

 

Vennekredsen tager sig af flere forskellige ting, blandt andet kan her nævnes bankospil hver anden tirsdag eftermiddag i ulige uger. Sangaften hver anden mandag aften i lige uger. Til disse arrangementer er folk ude fra byen også velkomne til at deltage.

Desuden er vi også ude på Lindevang og byde nye beboere velkommen med en buket blomster. En dag i ugen kommer et med medlem fra bestyrelsen rundt på alle stuerne på Lindevang med en kioskvogn, hvor beboerne har mulighed for at købe frugt, slik og andre daglige fornødenheder. Der er tre personer fra bestyrelsen, som står til rådighed ved ledsagelse af beboere til læge og lignende.

Vennekredsen har ca. 300 medlemmer. Hvis der er nogen der har lyst til at støtte arbejdet, enten i form af et medlemsskab som koster 50 kr. om året, ved at give et bidrag eller give en hånd til noget praktisk arbejde, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen